สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

นักศึกษาปัจจุบัน

สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ชำนาญพิเศษด้านกิจการบินของประเทศไทย