สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

หลักสูตรของเรา

The Center of Excellence in Aviation Training in the Region.

Just Click It

วิดีโอ สบพ.

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา/ฝึกอบรม
ข่าวเกี่ยวกับองค์กร
ประกาศ สบพ.
ข่าวประกาศรับสมัครงาน

World Expo 2020 Dubai โอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทย ร่วมส ...

1 กรกฎาคม 2564

พันจ่าอากาศเอกพันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริก ...

20 กรกฎาคม 2564