สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร สบพ. กรุงเทพฯ และในส่วนศูนย์ฝึกการบิน สบพ. อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านระบบ Video Conference  ร่วมให้การต้อนรับ MR. TUMUR AMARSANAA เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย และ MR. GANTULGA CHADRAABAL,Counsellor ในโอกาสที่เดินทางมา สบพ. เพื่อหารือความเป็นไปได้ที่จะทำความร่วมมือกับ สบพ. ในการผลิตนักบินและบุคลากรด้านการบินอื่นๆ

พร้อมเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภาระหน้าที่  แนะนำภารกิจการดำเนินงานของ สบพ. นำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบินโดยเฉพาะหลักสูตรที่เป็น Initial Course ที่ผู้เข้าอบรมจะต้องมีใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ (License) ก่อนเข้าปฏิบัติงาน รวมทั้งแนะนำหลักสูตรอื่นๆของ สบพ. เพื่อความเป็นไปได้ที่จะเกิดความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินระหว่างมองโกเลียกับ สบพ. ในอนาคตต่อไป ซึ่งที่ผ่านมา MCAA-Mongolia Civil Aviation Authority ส่งบุคลากรในสังกัดเข้าฝึกอบรมหลักสูตร AIR NAVIGATION SERVICES รวมทั้งมีชาวมองโกเลียได้เข้าเป็นนักศึกษาทุนส่วนตัวเข้าฝึกอบรมหลักสูตรอนุปริญญาและเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของ สบพ. เป็นพื้นฐานเดิมแล้ว อีกทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอนของกองวิชาต่าง ๆ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

*********************************************