สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) โดยกองวิชาบริหารการบิน  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาใหม่ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรนำโดย ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบินพร้อมคณาจารย์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำองค์กร แนะแนวรายละเอียดหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมถึงชี้แจงกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษา เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564  ผ่านระบบ Video Conference

 

*********************************